Årsplan 2020 - 2021

Årsplan 2020/21 Planen er sendt til godkjenning av samarbeidsutvalget. Har du noen taker eller ideer i forhold til innhold og endring, send gjerne mail til styrer. Les den!

Trykk på linken under, og vips får du tilgang til årets planarbeid.

Her står det noe om hvem vi er, og hva vi fokuserer på dette året.

God lesning:

Årsplan 2020-21