PLANLEGGINGSDAGER 2020/21

Planleggingsdagene dette året er lagt opp mot skolens ferie eller egne planleggingsdager.

Her er de 5 planleggingsdag:

27.07.2020

09.10.2020

23.12.2020

05.02.2021

14.05.2021

P.S. noter deg disse datoene :)