GUL

Vårt fokus er på natur, miljø og uteglede for barn mellom 3-6år. Det er til sammen 18 barn på avdelingen. De eldste barna i Godvik barnehage går på denne avdelingen.

Gul avdeling følger det samme planarbeidet som resten av Godvik barnehage, dette innebærer blant annet at de må ha en fast avdelingsdag i uken. Videre gjennomfører de prosjekter og fokus som alle andre. Noen av disse utføres i det fri, mens andre delvis utføres inne i barnehagen.

De fleste barna på denne avdelingen er førskolebarn og vi legger stor vekt på at disse skal få den oppfølgningen som barnehagen har lagt til rette for, med eget opplegg rettet mot skolestart.

I løpet av ett år, er barna i snitt ute 4 timer daglig, mens resten av tiden tilbringes inne. Fra november og frem til midten av mars har vi ofte sykdom, både blant barn og voksne, samt mye planlegging frem mot jul. I disse månedene er vi ikke like mye ute som resten av året. Om høsten, våren og sommeren er vi mye ute, og prøver å få med oss alt som skjer i naturen.

Målet for uken på Gul avdeling er å være utenfor barnehagens område 2-4 ganger i uken. Avdelingen har derfor mer utetid enn de andre avdelingene i løpet av en uke og ett år, men som forklart over blir vi i noen perioder nødt til å være mer på barnehagens område enn i andre perioder.

Gul har fokus på uteglede, og det å bruke naturen som læringsarena. Barna her får utfordringer og muligheter til å forbedre sin fysiske form og utvikle sine grovmotoriske ferdigheter. Barna har flotte lokaler inne, i tilknytning til resten av barnehagen. Vi har stort uteområde, og Grillhytte med fast ildsted tilknyttet barnehagen.I nærmiljøet har vi skog, fjære, fotballbane, sportspark og mange flotte turmuligheter.

Med uteglede mener vi at barna skal få utfordringer ut i fra sine forutsetninger, de skal oppleve mestring, og få positive erfaringer som de kan ta med seg videre i livet. Å være ute bidrar til rekreasjon, fysisk og mental helse. De voksne vil tilby barna kunnskap om hvordan ting i naturen henger sammen, hvordan alle livsformer er avhengige av hverandre, og at menneskene er en del av den store sammenhengen.

Vi har utetid hver dag, året rundt og jobber hele tiden med å gjøre oss kjent med dyreliv, planter og bær som vokser der vi ferdes. Alvøskogen er vår lekeplass! Her har vi også vårt eget lekeområde med gapahuk og til tider bålplass. Ellers har vi en lavvo som vi bruker på andre turer. Vi har klatreutstyr med seler og hjelmer til barn og voksne. Innimellom leier vi buss, som kjører oss der vi ønsker. Barna elsker disse turene, og ser frem til dem med stor glede.

Fysisk lek og utfoldelse blir det rikelig av. Barna bruker også mye tid på rollelek ute i skogen. Ellers får de være med å hjelpe til, både med bålbrenning og litt hoggst. De får et nært forhold til livet i naturen, ikke minst til det under jorda. Vi har et stort spekter av faglitteratur rundt alt det som lever i naturen, disse har vi med oss på tur, og tar frem med jevne mellomrom når vi lurer på noe. Vær og vind er godt for sjel og sinn. Barna skal ha det trygt, varmt og godt Vind i håret og vårsol i fjeset det er bare flott. Bratte skråninger og litt regn i fjeset er bra. Vi ber bare om at regne skal dra.

HUSK: Grått og vått vær oppleves svært annerledes inni en grønn skog, enn på grusbelagt utelekeplass☺

 

Kontakt oss gjerne på: gul@godvikbhg.on