Didaktisk årsplan

I Godvik barnehage har vi en didaktisk årsplan som vi følger igjennom året. Det er opp til hver avdeling hvordan de bruker den, ut i fra barnegruppe, alder og nivå. Hos oss er vi opptatt av lek og det at de voksne skal gi næring til leken. Vi ønsker å legge tilrette for gode lek, lærings og utviklingsarenaer, som gir kvalitet i alle ledd. Det pedagosike innholdet er til en hver tid tilstedeværende.

Ta en titt på hvordan vi jobber på avdelingene og hvor vi har fokuset vårt gjennom året.

Didaktisk plan