Godvik barnehages Læringsarena

DIALOG "Det eneste du kan forandre er deg selv"

Godvik barnehage har et strategidokument i forhold til dialogarbeidet i barnehagen.

Samspillsmetoden bygger på et humanistisk verdisyn => Likeverd, empati og ressursorientering.

Dialog bygger på 7prinsipper for et bedre samspill, som både foreldre og barn blir kjent med når de går i vår barnehage.